header left  
header
     
 

Home
Waarom VvE beheer Het Gooi?
Beheermodule

   Administratief en financieel beheer
   Bestuurlijk en secretarieel beheer
   Technisch beheer
   Additionele (beheer) diensten

Offerteaanvraag
ContactVvE login
Reparatieverzoek

Beheermodules

De 4 mogelijkheden zijn:

Module 1: Administratief en financieel beheer omvat:

 • Opstellen van een (concept-) jaarbegroting
 • Berekenen en incasseren van servicekosten per lid
 • Controle en betaling van facturen
 • Voeren van de boekhouding; opstellen van de balans, exploitatierekening
 • Beheer bankrekening VvE
 • Bijhouden van de ledenadministratie

Module 2: Bestuurlijk en secretarieel beheer omvat:

 • Organiseren en uitschrijven van de jaarvergaderingen
 • Opstellen van de agenda en van vergaderstukken
 • Notuleren, bijhouden en bewaken van de vergaderbesluiten
 • Archivering van alle stukken van de VvE
 • Verzorgen van communicatie naar de leden
 • Ontvangen en vastleggen van klachten en geschillen

Module 3: Technisch beheer omvat:

 • Nulmeting gebouw (tijdens opstartfase)
 • 24 uurs calamiteitenmelding
 • Zorg voor snel en adequaat oplossen van noodzakelijk (direct) herstel/onderhoud
 • Aanvragen en beoordelen van offertes en uit te voeren werkzaamheden
 • Controleren en coördineren dagelijkse onderhoudswerkzaamheden
 • Contractbeheer

Module 4: Additionele (beheer) diensten omvat bijvoorbeeld:

 • Opstellen en actualiseren van uitgebreide meerjarenbegroting
 • Advisering en opleiding (t.b.v. besturen/ leden/ voorzitters)
 • Facilitaire diensten
 • Het op verzoek tijdelijk invullen van bestuursfuncties
 • Eigen vergaderruimte
 
footer

 

Disclaimer

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VvE beheer Het Gooi, de op deze site getoonde gegevens te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.

Aan het onderhoud van deze site besteedt VvE beheer Het Gooi de grootst mogelijke zorg. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie niet meer juist is. Aan de teksten op deze website kunnen dan ook géén rechten worden ontleend. VvE beheer Het Gooi draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie op enige internetsite of pagina waarnaar deze site verwijst.